ALGEMENE CONDITIES
STEIGERVERHUUR

Bij Steiger Verhuur Amersfoort huurt u een veilige, goedgekeurde steiger tegen het goedkoopst mogelijke tarief, die bezorgd kan worden op uw locatie.

Condities: 

Bij het bepalen van de prijs is ervan uitgegaan dat:

 • De werkplek goed bereikbaar is voor een vrachtwagen, en dat het materiaal  in de directe omgeving van de werkplek gelost en geladen kan worden.
 • Opdrachtgever zorgt voor een schone, vlakke en voldoende stabiele  ondergrond.
 • Dat de steiger gebruikt en belast zal worden overeenkomstig de wettelijke  voorschriften, en de geldende normen.
 • Eventueel noodzakelijke vergunningen dienen door de klant zelf te worden  aangevraagd.
 • Het werk in normale dag-uren wordt uitgevoerd.
 • Wij maken u erop attent dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld  voor eventuele schades aan tuinen, beplanting en niet verwijderde obstakels.  Wij spannen ons tot het uiterste in om schades te voorkomen.

Voorwaarden:

 • U dient de borg vooraf contant of per bank te voldoen.
 • Bij het retour halen zal de borg verrekend worden met het openstaande  factuurbedrag en indien van toepassing, zal het restantbedrag per ommegaande  per bank aan u worden geretourneerd. Eventuele meerkosten maken wij u kenbaar  en worden hierop in mindering gebracht.
 • Onze materialen dienen onder de CAR/WA verzekering van de opdrachtgever te  vallen.
 • Opdrachten kunnen enkel en alleen worden uitgevoerd indien het materiaal  voorradig is.
 • Start montage is begin van de huurdatum. De huur eindigt één dag na uw  afmelding telefonisch dan wel schriftelijk.
 • Manco’s zullen worden doorberekend.
 • Steigermaterieel dient schoon te worden opgeleverd.
 • De gevel dient vrij te zijn van obstakels en ander materieel ten tijde van  onze werkzaamheden.
 • Uitvoering: indien materieel op voorraad is, en in overleg met onze planning.

Eventueel langere huur is in de meeste gevallen geen probleem. Hiervan  ontvangen wij wel graag telefonisch of per email bericht.
Afmelden kunt u doen  per email via ons contactformulier.